Úvod » Služby » Výrobní program

Výrobní program

1. Výroba betonáren od projektu po realizaci

Vyrábíme betonárny na přání zákazníka od spracování projektové dokumentace a vytvoření cenového návrhu po kompletní dodávku a montáž včetně zaškolení obsluhy

Typy betonáren

 • mobilní betonárny
 • věžové betonárny
 • horizontální betonárny
 • atypycké betonárny
 • speciální mísírny 

Technologie betonáren

Veškerá naše zařízení jsou standartně vybaveny moderními elektronickými systémy vážení veškerých komponentů. Jednotlivé díly jsou vyrobeny a montovány s ohledem na optimální výkon, životnost celého stroje a minimálními nároky na údržbu. Skipový dopravník pro přepravu kameniva je možno vybavit frekvenčním měničem pohonu, zajišťujícím plynulost a bezpečnost pohybu.

Realizace betonáren

Proces výroby stroje začíná v projekční kanceláři. Projektová dokumentace prochází přes oddělení přípravy výroby do výroby samé. Centralizace výrobní základny do jednoho místa umožňuje okamžité konzultace a řešení problémových situací. 

Standartní postup realizace

 1. Sestavený stroj osadíme funkčními komponenty, doplníme elektroinstalací a postupně jednotlivé celky otestujeme.
 2. Po celkové kontrole, funkčních zkouškách a posledních úpravách se stroj demontuje na několik částí přepravitelných dopravními prostředky.
 3. Zároveň z našeho skladu materiálu expedujeme všechny ostatní potřebné komponenty nezbytné pro život stroje přímo na staveništi.
 4. Ve sjednaných termínech odjíždějí na staveniště zákazníka montéři ke kompletaci, uvedení do provozu, případně opláštění stroje.

Typy míchaček

Při volbě míchačky nabízíme vždy zákazníkovi na výběr z několika typů (dvouhřídelová, talířová, planetová) od několika různých výrobců.

1. Dvouhřídelové míchačky

Výkonná míchačka určená především pro výrobu transportního betonu, používaného pro výstavbu silnic, mostů, přehrad a letištních ploch. Modelová řada s výkonem od 1,0 do 9,0 m3 hotového betonu na záměs. Robustní konstrukce míchačky s dokonalým uložením šestihranných hřídelí, které je zabezpečeno opracováním na jedno upnutí, pomocí CNC obráběcích center. Dvouhřídelový systém míchání spočívá ve dvou paralelních hřídelích s rameny a lopatkami, které se pohybují protiproudně. Ramena s lopatkami vytvářejí trojrozměrný míchací efekt.K míchání dochází především uprostřed prostoru míchačky, což má příznivý vliv na opotřebení otěrových dílů míchačky. Míchací lopatky jsou odlity z legované litiny s tepelnou úpravou. Obložení bubnu míchačky vyměnitelnými otěrovými díly z legované litiny. Pohon hřídelí je řešen pomocí klínových řemenů od motorů k výkonným převodovkám. Dostatečně dimenzované převodovky zajišťují potřebný výkon i pro míchání směsí s nízkou konzistencí.

2. Talířové míchačky

Míchačka určená především pro výrobu transportního betonu a betonu pro prefabrikované dílce. Léty prověřená koncepce míchaček s vertikální osou otáčení míchacích nástrojů. Široká modelová řada s výkonem od 0,5 do 3 m3 hotového betonu na záměs. Míchací lopatky jsou odlity z litého materiálu,popřípadě je možnost doplnit míchačky lopatkami z vysoce odolného plastu HAWIFLEX. Dno a stěny míchačky jsou opatřeny vyměnitelnými otěrovými díly v rozličném materiálovém provedení, vhodném pro konkrétní aplikace.

Pružné uložení míchacích ramen v otočné hlavě míchačky umožňuje absorpci rázů a nastavení lopatek v případě jejich opotřebení. Robustní, spolehlivé planetové převodovky s dostatkem výkonu, umožňují společně s konstrukcí míchacích ramen a lopatek, dosažení krátkých míchacích časů při dokonalém promíchání směsi.

3. Planetové míchačky

Míchačka určená především k výrobě betonu pro prefabrikované dílce, vibrolisované zboží a zvláštní betony . Míchačka využívá protiproudého principu míchání, což společně s volným vnitřním prostorem míchacího bubnu, umožňuje dokonalou homogenizaci směsi i u obtížněji mísitelných materiálů. Široká modelová řada s výkonem od 0,33 do 2 m3 hotového betonu nazáměs.

Míchací lopatky, umístěné na rotujících hvězdicích, jsou standardně dodávány v gumovém provedení. Otěrové díly dna a bočních stěn jsou standardně dodávány z plechů, mohou však být dodány otěrové díly z materiálů s ještě větší odolností proti opotřebení. Silné a spolehlivé planetové převodovky zajišťují dlouhou životnost míchaček. U míchaček s výkonem od 0,5m3 je používána hydraulická spojka pro přenos kroutícího momentu mezi motorem a převodovkou, které tak chrání proti přetížení. Předností protiproudého systému míchání je, že veškerá energie se přenáší přímo do míchané směsi

2. Výroba zařízení pro ohřev vody a vytápění prostorů

V rámci provedení vodního hospodářství řešíme zásobování vodou z jiných zdrojů než vodovodní řád - studny, přírodní i umělé vodní nádrže, vodoteče, akumulační nádoby. V těchto případech se jedná o vybavení betonárny automatickou tlakovou stanicí (AT stanice), která je vybavena potřebným množstvím čerpadel (možnost kaskádového připojování) a tlakovou nádobou. Vhodným doplněním AT stanice je akumulační nádoba, kterou lze využít v kombinaci pro ohřev záměsové vody (kovová, plastová). Je zde možno rezervovat určitou zásobu vody pro technologické účely.Doplňování a čerpání hladiny vody v akumulační nádobě je řízeno snímači hladin se signalizací poruchy čerpadel, stavu množství vody v nádrži a havarijních situací.

Tepelné hospodářství

Pro zajištění výroby betonových směsí v zimním období je možné využít naší nabídky a doplnit betonárnu o:

 • ohřev záměsové vody
 • prohřívání kameniva horkým vzduchem
 • temperování prostoru betonárny

Ohřev záměsové vody

Každý případ je řešen individuálně podle místních podmínek a požadavků a zároveň je možné na přání zákazníka namontovat tato zařízení do mobilních kontejnerů včetně kontejnerových nádrží. Záměsovou vodu lze připravovat dvěma způsoby:

 • akumulační způsob - tepelně izolovaná beztlaková nádoba co největšího objemu, ve které je voda ohřívána v době mimo výrobu, během výrobního procesu je voda v nádobě pouze dohřívána. Tento způsob je doporučován v případech, kdy je betonárna zásobována vodou z alternativního zdroje - není napojena na vodovodní řád. Záměsová voda je do váhy vody dopravována AT stanicí, která je sacím potrubím napojena na akumulační nádobu.
 • průtokový způsob - potřebné množství záměsové vody je připravováno dle okamžitých potřeb výroby; tato varianta je náročná na velikost instalovaného příkonu

Prohřívání kameniva horkým vzduchem

Zařízení, které slouží k temperování kameniva ve venkovní skládce nebo zásobníku kameniva (řadový nebo věžový), je sestaveno z jednotlivých dílčích částí:

 • horkovzdušné generátory
 • vysokotlaký ventilátor s rozvodným potrubím a distribučními tryskami
 • automatické řízení provozu s dálkovým řízením a hlášením poruchy pomocí GSM
 • teplota horkého vzduchu: 100°C

Temperování prostoru betonárny

Zdrojem tepla pro vytápění je teplovzdušná jednotka nebo sálavé agregáty.

Umístění vodního a tepelného hospodářství

Vodní a tepelné hospodářství může být umístěno přímo v prostorách betonárny nebo v přemístitelném kontejneru, který bude situován v blízkosti mísícího jádra. Kontejner je vybaven elektrickými topnými konvektory, které temperují kontejner na vnitřní teplotu +10°C, takže v tomto prostoru nemůže dojít  k zamrznutí.

Palivová základna

Navržená tepelná zařízení je možné provozovat s napojením na rozvody zemního a kapalného plynu nebo možno vybudovat elektro kotelnu.

3. Výroba ocelových konstrukcí

Naše firma vyrábí ocelové konstrukce dle vlastní nebo zákazníkem dodané projektové dokumentace.

4. Výroba zásobníků cementu a popílku - sila

Naše firma vyrábí zásobníky cementu dle vlastní nebo zákazníkem dodané projektové dokumentace.

5. Výroba průmyslových vah

Naše firma vyrábí průmyslové váhy.

24H SERVIS
+420 602 487 148
+420 602 430 391
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.
Více informací